Sterfte door de ziekte asbestose komt in Engeland en Wales vooral door asbestblootstelling op jonge leeftijd (onder 45 jaar). Bij asbestose is blootstelling op jonge leeftijd een belangrijker oorzaak dan bij mesothelioom. Dat concluderen Darnton e.a. op basis van analyse van overlijdenscertificaten van 5.396 mensen met asbestose en 33.751 mensen met mesothelioom. Bron: Darnton, A. e.a. (2012).