Een boek dat een beschrijving geeft van de wereldwijde ontwikkeling in het asbestgebruik en de huidige patronen in de consumptie die aangeven waar de toekomstige slachtoffers zullen vallen. Daarnaast wordt ingegaan op de trends en ontwikkelingen in de compensatie van asbestslachtoffers wereldwijd. Bron: Iskaboo Publishing Ltd; Hadley, B. & Rennell, T. (2014).