De asbestproblematiek wordt door de nu gekozen oplossingsrichtingen alleen maar groter in plaats van kleiner. Het systeem of asbeststelsel is niet doelmatig en niet efficient. Een groot aantal maatregelen dat de komende periode wordt doorgevoerd zal ertoe leiden dat de doelmatigheid en efficientie van het stelsel nog verder omlaag gaan. De kosten zullen dusdanig stijgen dat het voor een zeer groot deel van de eigenaren van het asbest onmogelijk wordt het asbest te laten onderzoeken en te saneren. Het stelsel zal dus contraproductief worden en de illegaliteit zal toenemen. Het is fout om te denken dat we op vezelniveau alles veilig moeten maken. Dit zijn conclusies uit het rapport De Uitdaging van RIR Nederland B.V.; een adviesbureau dat zich o.a. bezighoudt met het beoordelen van activiteiten die plaatsvinden in de asbestmarkt. Bron: asbestenbouw.com, 31 oktober 2013.