Het saneren van asbestdaken is mogelijk risicovoller dan werd aangenomen. Tijdens een proefproject stuitte onderzoeksbureau TNO op het zeer gevaarlijke type asbest amosiet (bruin asbest), dat volgens experts zelden in asbestcementdaken voorkomt. Laborant Buissant des Amorie reageert dat er geen reden is voor paniek.. ‘Asbestmonsters worden serieus genomen en asbestlaboratoria worden scherp in de gaten gehouden.’ Cobouw, 22 januari en 15 februari 2024; brief Tweede Kamer 19 december 2023