Voor de veiligheid van de bewoners, maar ook voor die van de eigen medewerkers, wil wooncorporatie Welbions weten waar in de huizen asbest zit. Komende weken ontvangen pakweg tienduizend bewoners van woningen die voor 1994 zijn gebouwd een ‘asbestkaart’ waarop staat óf en wáár asbest in de woning zit. Zo kunnen bewoners en medewerkers bij het klussen niet onverwachts met asbest geconfronteerd worden, aldus de corporatie. De kaart dient in de meterkast bewaard te worden. Ook bewoners van huizen waarin geen asbest is gevonden krijgen zo’n kaart. Welbions trok afgelopen jaren 1,3 miljoen euro uit voor het inventariseren en verwijderen van asbest. Die kosten heeft de corporatie uit eigen middelen betaald, de overheid droeg niets bij. De Twentsche Courant Tubantia, 9 maart 2015.