De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert inspecties uit bij bedrijven met industriële installaties die mogelijk astbesthoudende onderdelen bevatten. Vanaf augustus 2015 wordt ingezoomd op bedrijven in de voedingsmiddelen-, drank- en tabaksindustrie. Deze keuze is ingegeven door eventuele effecten op de volksgezondheid als asbestvezels in de voedselketen vrijkomen. Vanaf medio 2016 volgen andere sectoren. Veel voedingsmiddelenbedrijven hebben industriële installaties van vóór 1994 die mogelijk asbesthoudende onderdelen bevatten. Uit eerdere inspecties is gebleken dat veel bedrijven zich er van bewust zijn dat asbest een gevaarlijke stof is. De bedrijven waren zich er minder van bewust dat asbest nog steeds in industriële procesinstallaties aanwezig kan zijn en dat bij het uit elkaar nemen van dergelijke installaties specifieke regelgeving geldt om risico’s van blootstelling aan asbestvezels te voorkomen. Bron: foodholland.nl, 5 augustus 2015.