Een rapport van de Australische overheid belicht het hoger dan gemiddelde risico op asbestblootstelling dat bewoners van Australie’s afgelegen gebieden hebben. Asbest verwijderen is daar drie keer zo duur dan in de meer bewoonde gebieden. Bron: Asbestos Safety and Eradication Agency, mei 2017’“