Klinisch onderzoek bij 152 Japanse patienten met asbestgerelateerde longkanker wijst uit dat bijna alle patienten via het werk aan asbest zijn blootgesteld.
34% had naast longkanker ook symptomen van de stoflongziekte asbestose en bij 81% was pleuraverdikking (pleurale plaques) te zien. De groep bestond voor 96% uit mannen van gemiddeld 72 jaar. 89% was roker of ex-roker. De gemiddelde blootstellingsduur was 31 jaar en de gemiddelde tijd tussen het eerste moment van blootstelling en het moment van diagnose van de ziekte 47 jaar. Bron: Kishimoto, T. e.a. (2010).