Het aantal mensen dat in Groot Brittannië door beroepsmatige blootstelling aan longkanker door asbest overlijdt is mogelijk lager dan eerder geschat. Dit concludeert Harris na een grootschalig onderzoek. Bron: Harris, E.C. e.a. (2020)