Arbeiders in North en South Carolina die met chrysotiel (wit) asbest heben gewerkt, lopen meer risico op longkanker naarmate de blootstelling groter is geweest. Volgens Mc. Cormack e.a. veroorzaakt blootstelling aan puur amfibool asbest of een mix van amfibool en chrysotiel asbest twee keer zo veel sterfgevallen door longkanker dan door mesothelioom. Momenteel wordt echter wereldwijd alleen nog chrysotiel (wit) asbest gebruikt. Daarvan is bekend dat het weinig mesothelioomsterfgevallen veroorzaakt. Daarom kan niet geschat worden in hoeverre blootstelling aan puur chrysotiel asbest longkanker veroorzaakt. Bron: Elliott, L. e.a. (2012). Mc Cormack, V. e.a. (2012).