Italiaanse onderzoekers publiceren een schatting van het aantal mensen met asbestgerelateerde kanker in Argentinie, Brazilie, Colombia en Mexico. Het betreft de ziektes mesothelioom, asbestgerelateerde longkanker, larynxkanker en eierstokkkanker. In vijf jaar tijd waren de aantallen mensen met deze ziekten respectievelijk: 735, 233, 29 en 14 voor Argentinie,  340, 611, 68 en 43 voor Brazilie, 255, 97, 14 en 9 voor Colombia en 1075, 219, 18 en 22 voor Mexico. Bron: Pasetto, R. e.a. (2014).