Het RIVM heeft de omvang van de ziektelast en de maatschappelijke schade door werkgerelateerde kanker in de EU in kaart gebracht.  85% van de gevallen van mesothelioom is werkgerelateerd. De ziekte mesothelioom is verantwoordelijk voor ca. 15% van de totale werkgerelateerde sterfte aan kanker in Europa en voor 10% van de nieuwe gevallen van werkgerelateerde kanker. Bron: Eurogip, juli 2016