Jaarlijks overlijden in Groot Brittannie ca. 4500 mensen aan kanker ten gevolge van asbestblootstelling. In 2010 ging dit om 2347 mesothelioomsterfgevallen, waarvan 1946 mannen. De mesothelioomsterfte van mannen onder de 55 neemt sinds begin jaren 90 af. Naar schatting zal het aantal mannen dat aan mesothelioom overlijdt rond het jaar 2016 een piek bereiken van 2100. In 2010 was bij 412 sterfgevallen de ziekte asbestose waarschijnlijk een van de oorzaken. In 169 gevallen was deze ziekte de onderliggende oorzaak. Bron: HSE Statistics 2011/12.