Personeel dat tussen 1950 en 1987 in de machinekamers op schepen van de Noorse Marine werkte wordt vaker dan gemiddeld getroffen door de ziekte mesothelioom. Dat wijst onderzoek uit onder 28.300 oud-medewerkers.
Voor andere vormen van asbestgerelateerde kanker en andere functies werd geen hoger dan gemiddelde incidentie gevonden. Bron: Strand, L.A. e.a. (2009).