Brits en Australisch marinepersoneel dat in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw diende, had een hoger risico op mesothelioom en longkanker. Dit komt door blootstelling aan asbesthoudende materialen (ACM) die in marineschepen werden gebruikt. Gun RT (2023)