Voorlopige gegevens van het United States Geological Survey (USGS) laten zien dat in 2012 71% van de wereldwijde asbestproductie in Azie werd gebruikt. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan in 2011 toen dit 63% was. De toename vond vooral plaats in India, Vietnam en Indonesie. Het gebruik nam af in Maleisie, de Filippijnen en Thailand. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 9 juni 2013.