Voor de jaren negentig is bij de bouw van stallen en schuren bij land- en tuinbouwbedrijven veel gebruik gemaakt van asbest. Sinds 1993 mag asbest niet meer gebruikt worden vanwege de gezondheidsrisico’s. De land- en tuinbouwsector wil weten waar en hoeveel asbest gebruikt is en nodigt via een landelijke enquete ondernemers uit om zelf met ideeen te komen om dit asbest te verwijderen. Op de website www.asbestenquete.nl staat de digitale enquete voor een inventarisatie van asbest op agrarische bedrijven. Agrariers zijn uitgenodigd om tot 31 mei de asbestenquete in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt. Bron: agriholland.nl, 8 mei 2013.