Gebrekkige communicatie blijkt de achilleshiel als teruggekeken wordt op de gebeurtenissen na de asbestvondst op Kanaleneiland. Bewoners klagen veel over de slechte informatievoorziening. Dit ondanks alle crisismaatregelen die de gemeente nam om alles zo goed mogelijk af te handelen.
Op zondagmiddag 22 juli worden direct een commandocentrum ingesteld en een informatielijn geopend. De ME wordt opgeroepen. Een groot deel van de wijk wordt afgegrendeld. Bewoners die daar buiten zijn, mogen hun woning niet meer in. Dit geeft grote onrust in de wijk, vooral als later blijkt dat mensen die thuis waren, wel thuis mochten blijven. De regionale omroep RTV Utrecht treedt op verzoek van de gemeente op als rampenzender. Op maandag sluit de gemeente de informatielijn in de veronderstelling dat de woningcorporatie de informatievoorziening over zou nemen. Dit blijkt niet het geval. Een paar uur daarna wordt de lijn weer geopend. Woningcorporatie Mitros huurt op dinsdag een particulier beveiligingsbedrijf in om de mogelijk met asbest vervuilde flats en portiekwoningen permanent te bewaken. Ook de politie blijft actief in het gebied in de wijk Kanaleneiland. Permanente informatieposten worden in de hotels pas op woensdag ingesteld. Te laat voor een aantal geevacueerde bewoners. Ondanks melding van de GGD dat het zinloos is, vraagt de gemeente het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om advies over een eventueel gezondheidsonderzoek voor de bewoners die hun huis moesten verlaten wegens mogelijke asbestbesmetting. Later wordt dit verzoek weer ingetrokken. Burgemeester Wolfsen komt op woensdag vervroegd van vakantie terug om met de geevacueerde bewoners te praten. Woningcorporatie Mitros richt 89 wisselwoningen in voor getroffen gezinnen. Hieruit concluderen bewoners dat ze op korte termijn niet terug zullen kunnen keren naar hun woning. Er blijken te weinig laboratoria te zijn die direkt asbestmonsters kunnen testen. TNO wordt op 26 juli ingeschakeld om de laboratoriumuitslagen van monsters die in alle 174 woningen worden genomen nogmaals te controleren. De gemeente Utrecht stopt op vrijdag 2 augustus met het crisisteam. Op dezelfde dag maakt de burgemeester bekend dat een onafhankelijke commissie alle gebeurtenissen op een rijtje gaat zetten om nieuwe asbestcrises in Utrecht en de rest van het land te voorkomen. Vanaf maandag 5 augustus kunnen bewoners gebruik maken van een informatie- en adviescentrum in de buurt. In dat centrum zijn ook medische hulpverleners beschikbaar. Later meldt directeur Rotscheid van de woningcorporatie Mitros, eigenaar van de flats, dat de evacuatie van bewoners misschien niet nodig was geweest als er normen waren voor kortdurende blootstelling aan asbest. De huidige normen zijn volgens Rotscheid te streng voor mensen die kort worden blootgesteld aan asbest. Het gemeentebestuur blijft van mening dat het besluit tot evacuatie op goede gronden is genomen. Bron: ANP, 22 juli t/m 30 augustus, Ad 28 juli.