Sinds 1 april zijn klanten van Interpolis en Avero Achmea niet langer verzekerd voor het aansprakelijkheidsrisico als gevolg van asbest. Volgens Interpolis hebben alle andere aansprakelijkheidsverzekeraars al in 2003 in Nederland de dekking voor schades ontstaan door asbest uit de polisvoorwaarden bij bedrijven verwijderd. Interpolis en Avero waren destijds de enige twee maatschappijen die de asbestdekking nog uitsluitend voor bestaande zakelijke klanten nog in stand hielden. Inmiddels zijn er andere inzichten ten aanzien van de omgang met asbest. De risico’s voor de verzekeraar zijn hierdoor zo groot geworden dat ook deze verzekeraars deze niet langer kan verzekeren.