Het asbestcompensatiefonds van Australies voormalige asbestverwerker en multinational James Hardie is te klein om aan alle verplichtingen te voldoen. Voorgesteld wordt om sommige slachtoffers in termijnen uit te gaan betalen in plaats van eenmalig het totale bedrag. Het totaal aantal claims is momenteel 12% hoger dan verwacht (608 in boekjaar 2013/14). Het bedrijf stort jaarlijks 35% van haar winst in het fonds. Bron: Lloyd’s Asbestos Litigation Reporter, 22 oktober 2014.