Nieuw Zeeland beschikt sinds 2006 over een algemene asbestcompensatieregeling voor asbestslachtoffers en hun nabestaanden. Sindsdien hebben 537 mensen een eenmalige vergoeding van 100.000 $ ontvangen. In totaal is bijna 100 miljoen uitgekeerd voor asbestgerelateerde claims. In 1938 meldde een Nieuwzeelands rapport al dat asbest een dodelijke longziekte zou veroorzaken. Sinds 1954 zijn er 1080 gevallen van mesothelioom geregistreerd. Timmerlieden, loodgieters en electriciens zijn de belangrijkste risicogroepen voor asbestziekten en vormen 2/3de van de groep die tot nu toe ziek is geworden. Bron: The Sunday Star Times, 22 juli 2012.