Het Accident Compensation Corporation in Nieuw-Zeeland meldt dat tussen juli 2014 en 2019 1076 mesothelioom- en asbestgerelateerde claims zijn ingediend, gemiddeld 215 per jaar. Dit zijn claims die niet door werkgevers zijn erkend. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 24 juli 2019