Via de beroepsgerelateerde compensatieregelingen zijn in Japan in 2015 aan meer dan 1000 asbestslachtoffers uitkeringen toegekend wegens een asbestgerelateerde ziekte. De groep bestond uit 551 mesothelioom- en 381 longkanker patienten. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 21 december 2016