Het Australische telecombedrijf Telstra wacht een golf van claims omdat het werknemers onbeschermd aan asbest heeft blootgesteld bij de recente aanleg van een nationaal breedband netwerk. De asbest kwam vrij bij het verwijderen en herstellen van oude pijpen. Het bedrijf wordt daarnaast verweten meer dan 80 vrachtwagenladingen met asbestvervuilde grond zonder enige bewerking te hebben gestort. De regering roept het bedrijf op een compensatiefonds in te stellen voor werknemers die door de blootstelling ziek worden.Telstra heeft sinds 1999 naar schatting 30 mln dollar asbestcompensatie uitbetaald aan 23 zieke werknemers. Bron: Australian Financial Review, 1 en 6 juni 2013.