Veel asbestslachtoffers in het IAS-bestand zijn door hun werk in de industrie aan asbest blootgesteld. In de Nationale Asbest Enquete van Search Ingenieursbureau zijn aan een groep industriele bedrijven vragen voorgelegd over hoe zij met asbest omgaan. Zeven op de tien (71%) geven aan in kaart te hebben gebracht of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in hun gebouwen en installaties. Bijna een op de tien heeft dit nu nog niet gedaan, maar wil er binnenkort wel mee starten. Bron: Nieuwsbrief Search Ingenieursbureau, 21 november 2013.