25 ambtenaren van het ministerie van VROM hebben, na het volgen van een tweedaagse cursus, het certificaat asbestambassadeur uitgereikt gekregen
Asbestambassadeurs zijn ambtenaren die zijn opgeleid om samen met de provincie gemeentes te helpen bij het op orde brengen van hun asbesttaken. Dit n.a.v. onderzoek van de VROM-Inspectie in 2008 waaruit bleek dat ruim de helft van de gemeenten die taken op een onvoldoende niveau uitvoert. VROM heeft daarop met de provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat dit jaar extra aandacht besteed wordt aan een verbeterslag op het gebied van uitvoering van asbesttaken. Bron: ministerie van VROM, 27 februari 2009.