Volgens onderzoek van 12 Japanse medische instituten werden in 2006 en 2007 bij 1 op de 8 longkankerpatienten afsbestafwijkingen gevonden als pleurale plaques of verdikking van het longvlies.
De afwijkingen werden via een CT-scan, een beeldvormende techniek met rontgenstraling, vooral ontdekt bij mensen die in beroepen hadden gewerkt waar asbestblootstelling had plaatsgevonden, zoals in de bouw, metaal- en verwerkingsindustrie. Het aantal mensen dat aan asbestgerelateerde longkanker overlijdt kan daarom tot enkele duizenden per jaar oplopen. In Japan overlijden momenteel ca. 60.000 mensen per jaar aan longkanker. In 2007 kwamen 660 mensen in aanmerking voor overheidssteun wegens de diagnose asbestgerelateerde longkanker. Bron: The Yomiuri Shimbun, 1 juni 2009.