De milieu-schade door de oorlog in Libanon zal nog decennia merkbaar zijn. De bombardementen en raketten zorgden voor het vrijkomen van asbest dat als warmte-isolatiemateriaal in de gebouwen verwerkt was. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 17 november 2006. Meer www.ibas.btinternet.co.uk