Het boek Asbest, Toezicht en Handhaving biedt een juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving. De tweede, herziene druk geeft een overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle (nieuwe) relevante jurisprudentie. Bron: Huijbregts, P.A. & Segers (2014). Berghauserpont.nl, tweede druk.