Er moet een beter plan komen voor asbestsanering bij boeren en tuinders. Volgens belangenorganisatie LTO ligt er op de daken van loodsen en stallen van bedrijven in Nederland in totaal zo’n 120 miljoen vierkante meter aan asbest, genoeg om een gebied van 30 bij 40 kilometer te bedekken. Er blijken miljarden nodig die voor de boeren en tuinders niet op te brengen zijn. In antwoord op Kamervragen meldt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu dat de introductie van een stimuleringsregeling per januari 2016 tot doel heeft de vervanging van daken te versnellen. Het ministerie heeft een samenwerkingsverband opgezet om te monitoren of de subsidieregeling de gewenste aanjaagfunctie heeft. Bron: nos, 14 oktober 2015, brief staatssecretaris d.d. 5 november 2015.