Bij naar schatting 7% van de Britse mannen met longkanker wordt asbestblootstelling als oorzaak gezien. Asbest en tabak verhogen samen het risico op longkanker meer dan elk afzonderlijk. Dit risico wordt kleiner naarmate men eerder stopt met werken.Bron: Health and Safety Executive, februari 2011, Frost, G. e.a. (2011).