Asbest en tabak verhogen samen het risico op longkanker meer dan elk afzonderlijk. Op basis van een overzichtsstudie concludeert El Zoghbi dat onduidelijk is hoe hoog dit extra risico is. Bron: El Zoghbi, M. e.a. (2017)