Staatssecretaris Wiebes houdt vast aan de stortbelasting op asbest. Dit staat in het Belastingplan 2015. Per 1 januari 2015 gaat de stortbelasting voor asbest omlaag van 17 euro naar 13 euro per ton. De staatssecretaris volgt hierin het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens staatssecretaris Wiebes (financiën) zijn de stortkosten gering in vergelijking met de totale kosten van asbestverwijdering.
Brancheorganisatie Veras (sloopaannemers) is het hier niet mee eens en meent dat de maatregelen voor een prijsstijging van 10 tot 15 procent van de asbestsanering zorgen. De kosten voor het storten van asbesthoudende grond zijn aanzienlijk hoger. Afgraven kost zo’n 20 euro per ton, storten 40 euro per ton.). Bron: cobouw.nl, 28 oktober 2014.