Als een experiment van woningcorporatie De Kombinatie in Zeist lukt, kan asbest voortaan veiliger, sneller en goedkoper worden verwijderd dan nu gebeurt. Dit bericht haalde op 22 april jl zelfs het NOS journaal. De nieuwe methode maakt het nemen van veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van witte pakken en maskers overbodig. Ook het onder druk inpakken van ruimtes, hoeft dan niet meer. Bij de zgn. Foamshield methode wordt een vloeistof of schuim op het asbest aangebracht. Het asbest hecht zich hieraan, waarna het eenvoudig kan worden opgeveegd en afgevoerd. Zo komen er geen asbestdeeltjes vrij.
De berichtgeving was volgens deskundigen te ongenuanceerd. De methode kan namelijk niet op alle te saneren asbesttoepassingen worden toegepast. Toepassing, zoals in het experiment, kan alleen in de laagste risicoklasse (1) en als het asbesthoudende materiaal niet verstoord cq beschadigd is. en geen containment verplicht is. De methode van reinigen is een preventieve maatregel. In antwoord op kamervragen meldt minister Asscher dat de bestaande wet- en regelgeving door deze nieuwe methode niet verandert. Bron: ANP, 22 april, Cobouw, 24 en 26 april, rijksoverheid.nl, 30 mei 2013.