Op initiatief van de linkse partijen worden de mogelijkheden van een goede subsidieregeling onderzocht voor vervanging van asbestdaken van boerenschuren door zonnepanelen.