Advocate Dufour concludeert in juridisch vakblad PIV-Bulletin dat de regels uit -kort gezegd- De Schelde/Eternit/Hertel- jurisprudentie niet een op een toegepast kunnen worden op vorderingen van (oud-)leerkrachten met mesothelioom op schoolbesturen. Dit omdat de intensiteit en duur van de asbestblootstelling niet in de buurt komt van de blootstelling in de industrie en een schoolbestuur qua kennis van de gevaren verbonden aan asbest niet op een lijn kan worden gesteld met de kennis van grote werkgevers in de risico-industrie.
Eerder dit jaar besloot het kabinet dat eigenaren van schoolgebouwen van voor 1994 nog een jaar de tijd hebben om een asbestinventarisatie uit te laten uitvoeren. Een grondige en gedetailleerde uitgevoerde inventarisatie zal van belang zijn om een mogelijke aansprakelijkheidsvraag bij mesothelioom te kunnen beantwoorden. Bron: L.C. Dufour, PIV-Bulletin 5, juni 2011.