Volgens Phelka & Finley (2012) zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat asbesthoudende gipsplaten een gezondheidsrisico opleveren. Dit omdat de asbestvezels in dit product korter dan 5 um zijn en van het minst gevaarlijke chrysotiel type (wit asbest). Verder blijft het cumulatieve asbestblootstellingsniveau bij dit type product onder de risicogrens voor ziekten aan de luchtwegen. Bovendien is bij studies geen verhoogde sterfte aan asbestgerelateerde ziekten bij installeerders van gipsplaten gevonden. Bron: Phelka, A.D. & Finley, B.L. (2012).