In antwoord op SP-kamervragen asbest in de broodindustrie meldt minister Asscher (SZW) dat het de verantwoordelijkheid van werkgevers is om mogelijke arbeidsrisico’s in kaart te brengen en adequate beheersmaatregelen te treffen. Dit alles in het kader van de zorg voor de gezondheid en veiligheid van het personeel. De beheersmaatregelen op dit punt dekken over het algemeen ook de risico’s voor de consument voldoende af. Op verzoek van twee werkgevers-organisaties in de (industriele) bakkerssector gaat de Inspectie SZW met hen in overleg over een brancheaanpak. Voor de Voedsel- en Warenauthoriteit (NVWA) is het voorkomen van contaminatie van levensmiddelen een speerpunt van het beleid. Specifieke contaminatie, zoals in dit geval asbest uit verouderde ovens, zal onder de aandacht gebracht worden bij inspecteurs zodat het beoordeeld wordt bij toekomstige audits en inspecties. De minister meldt bovendien dat het RIVM op basis van epidemiologische studies concludeert dat geen duidelijk verband kan worden aangetoond tussen het eten van asbest (orale blootstelling) en een verhoogde kankerincidentie. In dierenexperimenten zijn geen carcinogene effecten waargenomen na orale blootstelling. Bron: rijksoverheid.nl 10 februari 2014.