Een blog in de New York Times wijst op het risico van asbest in de natuur. In de Verenigde Staten worden steeds meer natuurlijke asbestvindplaatsen aangetroffen. Onlangs nog in Zuid Nevada, maar eerder al in Staten Island, in de bergen van Californie, in Montana, Minnesota en Wisconsin. In het oosten is de asbest in een miljard jaar oude aardlaag gevonden onder gebergtes als de Appalachen. In het westen lijkt de asbest door vulkanische activiteit te zijn ontstaan. Bron: The New York Times Blogs, 17 januari 2014.