Australische spoorarbeiders zijn mogelijk aan asbest blootgesteld via in China geproduceerde spoorwegwagons. Ondanks een verbod op import van asbesthoudende producten zijn de wagons Australie met een asbestvrijverklaring binnengekomen. Dit is niet de eerste keer dat zoiets in Australie is gebeurd. Vorig jaar werd in uit China ingevoerde auto s asbest gevonden. Bron: ABC Premium News, 26 november 2013.