Leong beschrijft de situatie in Azië, waar asbest nog volop wordt gebruikt. Om de voorspelde ‘tsunami’ van asbestslachtoffers zoveel mogelijk te beperken, zullen op korte termijn diverse maatregelen genomen moeten worden, zoals: beperking van het gebruik van asbest, monitoring van asbestgerelateerde ziekten, verbetering van training in de herkenning en diagnose van deze ziekten, en samenwerking tussen overheden en ngo’s om de ziekten zoveel mogelijk te voorkomen. De longartsen Baas en Burgers doen in een asbest-special van het tijdschrift Respirology een oproep voor een stop van het gebruik van asbest in Azië. Baas en Burgers zijn respectievelijk oud-voorzitter en huidig voorzitter van de Mesotheliomenwerkgroep van de longartsenvereniging NVALT. Bron: Leong, S.L. e.a. (2015); Baas, P. & Burgers. S. (2015).