Bij de herstelwerkzaamheden na de Tsunami zijn in Indonesie tussen 2005 en 2007 asbesthoudende materialen gebruikt. Dit gebeurde met geld uit Australische fondsen die uitdrukkelijk hadden voorgeschreven dat geen asbesthoudende materiaal mocht worden gebruikt. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 29 december 2014.