Baarmoederhals-, eierstok- en borstkanker komen niet significant vaker voor bij Australische vrouwen die aan blauw asbest zijn blootgesteld.
Dat concluderen Reid et al. na studie van vrouwen die contact hadden gehad met blauw asbest uit de wijn van Wittenoom. De diagnose eierstokkanker is moeilijk te onderscheiden van die van peritoneaal mesothelioom (buikvlieskanker). Daarom komt misdiagnose nogal eens voor. In deze studie was dat risico uitgesloten. Bron: Reid A. et al. (2009).