Blootstelling aan uitsluitend asbest lijkt geen rol te spelen bij verstopping van de luchtwegen.
Dat komt uit Frans onderzoek onder 3660 mensen die beroepsmatig aan asbest zijn blootgesteld. De cumulatieve hoeveelheid asbest waaraan men was blootgesteld had geen invloed op de longfunctie. De studiegroep was mogelijk niet representatief voor alle aan asbest blootgestelde slachtoffers omdat een deel van de doelgroep met asbestose waarschijnlijk niet aan het onderzoek deelnam. Bron: Ameille, J. e.a. (2010).