Bij 6 uit 2968 vrouwen uit het Australische Wittenoom zijn afwijkingen aan de placenta gevonden, zowel goedaardig als kwaadaardig.
Dit is iets meer dan gemiddeld in Australie voorkomt. Vier van de zes vrouwen zijn via de werkkleding van hun man aan blauw asbest uit de Wittenoom-mijn blootgesteld. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of er een relatie is tussen asbestblootstelling en afwijkingen aan de placenta. Bron: Reid, A. e.a. (2009).