Ji, e.a. (2016) wijst op een mogelijke relatie tussen het voorkomen van mesothelioom in een familie en het risico op nier- en blaaskanker. Ook Chen vond een relatie met nierkanker. Erfelijke factoren kunnen hierbij een rol spelen. Meer onderzoek is nodig.