Mesothelioom komt in Polen en andere Oosteuropese landen veel minder vaak voor dan in Westeuropese landen. Onderschatting speelt waarschijnlijk een rol. In Polen komt mesothelioom met name voor in de provincies waar tot 1998 asbestcementfabrieken operationeel waren. Bron: Krowczynska, M. & Wilk, E. (2018)