Een onderzoek onder 2024 oud-medewerkers van een asbestfabriek in Calvados, Normandie, laat een verband zien tussen asbestblootstelling en het voorkomen van dunne darm- en slokdarmkanker bij mannen. Bron: Clin, B. et al. (2009).