In Nederland overlijden elk jaar bijna 500 mensen aan maligne mesothelioom, ook wel asbestkanker genoemd. Daarnaast overlijdt nog een onbekend aantal mensen aan longkanker door asbestblootstelling. In de komende jaren wordt door een aantal instituten een breed opgezet onderzoek gedaan naar kanker ten gevolge van asbestblootstelling. Dit op initiatief van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS)*. Het programma wordt uitgevoerd door het Julius Center van het UMC Utrecht in nauwe samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC), het Nederlands Kanker Instituut (NKI), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het IAS. Het programma bestaat uit vier projecten:
1. Ontwikkeling van een gemeenschappelijke databank van asbestslachtoffers.
2. Onderzoek naar de kwaliteit van de gehanteerde diagnostische technieken en de werkwijze van de medische panels op het gebied van de ziekte mesothelioom (longvlies/buikvlieskanker) ook wel asbestkanker genoemd.
3. Onderzoek naar het aantal longkankerpatiënten bij wie asbestcontact een oorzaak kan zijn geweest.
4. Onderzoek naar de vraag of er een relatie is tussen de de manier waarop iemand aan asbest is blootgesteld en de aard van de kanker die daar het gevolg van is.

Het onderzoeksprogramma loopt tot en met 2011. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met programmasecretaris mevr. drs. Simone Aarendonk bij het Insituut Asbestslachtoffers, telefoon: 0703499581; email: s.aarendonk@ias.nl

*Instituut Asbestslachtoffers (IAS)

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming van € 17.531 voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers over het betalen van een schadevergoeding. Het IAS is daarvoor in 1999 opgericht door organisaties van werkgevers en werknemers, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid. Meer informatie op www.asbestslachtoffers.nl.