Er lijkt een verband te zijn tussen asbestblootstelling en kanker in de keel en mondholte. Dat concluderen Paget-Bailly e.a. op basis van een kwantitatieve literatuurstudie. Meer onderzoek is nodig om dit verband aan te tonen. Bron: Paget-Bailly, S. e.a. (2012).